SEO βελτιστοποίηση

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από υπηρεσίες για SEO βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας σας, που προσφέρουν λύσεις για την υψηλότερη θέση στη μηχανή αναζήτησης της Google. Ανάλογα με τους στόχους και τις ανάγκες σας μία ή συνδυασμός των παρακάτω υπηρεσιών μπορεί να είναι η λύση για την ιστοσελίδα σας.

WEBSITE SEO ΕΛΕΓΧΟΣ

SEO έλεγχος μπορεί να γίνει με διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας και πολυπλοκότητας. Ένα απλοποιημένος έλεγχος μπορεί να είναι μερικές σελίδες, και θα απαντήσει στις πιεστικές ανάγκες της ιστοσελίδας σας, όπως π.χ. τίτλοι που λείπουν και / ή η έλλειψη περιεχομένου. Από την άλλη πλευρά, πλήρης ιστοσελίδα SEO έλεγχος μπορεί να είναι δεκάδες σελίδες (για τις περισσότερες σημαντικές ιστοσελίδες και πάνω από εκατό σελίδες).

SEO Τεχνικός έλεγχος –  Συλλέγονται δεδομένα για κάθε διεύθυνση URL στην ιστοσελίδα και γίνεται πλήρης έλεγχος όλων των τεχνικών παραμέτρων που επηρεάζουν το SEO. Αυτό περιλαμβάνει τομείς όπως:

Crawl Optimization – XML Sitemaps, robots.txt, σφάλματα κατά την ανίχνευση όπως 404s και άλλα. Προσβασιμότητα – Μπορεί οι μηχανές αναζήτησης να σας βρούνε καθόλου;

Διπλότυπο περιεχόμενο – Αντιγράφεται το περιεχόμενό σας από άλλη πηγή.

Analytics – Για καλό SEO χρειάζονται καλές λύσεις, που απαιτούν ποιοτικά στοιχεία. Θα κάνουμε ανασκόπηση Google Analytics για τα απαραίτητα συμπεράσματα.

Λέξεις κλειδί – Θα εξετάσουμε τη στρατηγική σας για στόχευση των σωστών λέξεων-κλειδιών για να μεγιστοποιηθούν οι ειδικευμένες επισκέψεις.

Content Strategy – Δημιουργία στρατηγικής για συσσώρευση ποιοτικού περιεχομένου.

Αρχιτεκτονική – Χρησιμοποιώντας την εμπειρία μας στη βελτιστοποίηση θα εξετάσουμε την εσωτερική δομή της ιστοσελίδας σας, τις συνδέσεις και την πλοήγηση.

Social Media Audit – Ανασκόπηση των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιείται και πώς μπορεί η παρουσία σας εκεί να βελτιωθεί.

Ανταγωνιστική Ανάλυση – Φανταστείτε ένα αντίγραφο της ανταγωνιστικής στρατηγικής μάρκετινγκ, με υπογεγραμμένες  όλες τις αδυναμίες.

ON-PAGE SEO

Αυτό ισχύει για τις τεχνικές SEO που έχουν, σχεδιαστεί για λύση των προβλημάτων και των πιθανών προβλημάτων της ίδιας ιστοσελίδας.  Όπως π.χ. τίτλοι σελίδων, περιεχόμενο και οργάνωση περιεχομένου, όπως και η εσωτερική δομή των συνδέσεων.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Η βελτιστοποίηση του κώδικα περιλαμβάνει βασική  επεξεργασία της HTML της ιστοσελίδας σας. Η βελτιστοποίηση της HTML σας μπορεί να επηρεάσει στην κατάταξη στη μηχανή αναζήτησης με δύο τρόπους. Πρώτα, μπορεί να παρουσιάσει το περιεχόμενο σε μια εύκολη για κατανόηση (για μηχανές, δηλαδή, αλγόριθμοι αναζήτησης) μορφή. Δεύτερο, μπορεί να βοηθήσει για μείωση του φορτίου, έτσι ώστε οι σελίδες σας να φορτώνονται  γρηγορότερα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (LINK BUILDING)

Αυτό είναι ίσως το πιο αμφιλεγόμενο θέμα σχετικά με την βελτιστοποίηση. Οι αναφορές είναι ένα σημαντικό συστατικό στη βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων και την ίδια στιγμή απαιτούν   περισσότερο χρόνο, και ως εκ τούτου είναι το πιο ακριβό μέρος (με την προϋπόθεση ότι έχουν καλές ποιοτικές συνδέσεις, και όχι μόνο συνδέσεις από τυχαίους καταλόγους). Πολλοί πάροχοι υπηρεσιών προσφέρουν φθηνότερη οικοδόμηση συνδέσεων για να προσελκύουν και να εντυπωσιάζουν τους πιθανούς πελάτες. Τέτοια σχήματα περιλαμβάνουν μεγάλο όγκο καταλόγων (π.χ. εγγραφή σε 200 καταλόγους ανά μήνα), άχρηστα blog ή σχόλια φόρουμ (για παράδειγμα, 100 blog συνδέσεις ανά μήνα), ή εγγραφή περιεχόμενου χαμηλής ποιότητας που δεν συμβάλλει με οποιονδήποτε θετικό τρόπο για βελτίωση της ταξινόμησης. Έτσι, αν κάποιος σας πει $ 1 200 ανά μήνα για υπηρεσίες σε βελτιστοποίηση,  που περιλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες καταλόγους, blogs, άρθρα, blog /σχόλια  forum και ούτω καθεξής, είναι σπατάλη χρημάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πάρετε ποιοτική οικοδόμηση συνδέσεων για $ 1 200 ανά μήνα. Ακριβώς δεν θα είναι εκατοντάδες συνδέσεις.

Η καλή κατασκευή συνδέσεων επικεντρώνεται στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Και συνδέσεις που έχουνε ερευνηθεί καλά και κατάλληλες συνδέσεις αξίζουν πολύ περισσότερο από εκατοντάδες δωρεάν καταλόγους.

Κυρίως είναι η καλή ποιότητα (δηλαδή, χρήσιμο, ενδιαφέρον, διασκεδαστικό, εκπαιδευτικό περιεχόμενο).

ΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ SEO

Αυτό, που πραγματικά θα βοηθήσει στην ιστοσελίδα σας για επίτευξη υψηλότερων θέσεων, είναι με υψηλή ποιότητα και καλογραμμένο περιεχόμενο. Ένα καλογραμμένο, ενδιαφέρον και χρήσιμο περιεχόμενο που απευθύνεται σε καταναλωτές, και όχι προς τις μηχανές αναζήτησης είναι το θεμέλιο για μια επιτυχημένη καμπάνια για ανάπτυξη της ιστοσελίδας.

Μια πλήρης καμπάνια για βελτιστοποίηση ιστοσελίδων θα έχει όλα τα παραπάνω στοιχεία, αλλά θα περιλαμβάνει επίσης και άλλες σημαντικές υπηρεσίες, όπως έρευνα λέξεων-κλειδιών, εκθέσεις για κατάταξη, εκθέσεις για την κυκλοφορία και την παρακολούθηση των υλοποιήσεων.

Social Media

4.9
4.9 rating
4.9 out of 5 stars (based on 78 reviews)
Excellent94%
Very good6%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

CHERRY SOCIAL

ΚΛΕΙΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

1600 followers

5

Πελάτες

2312 +

Άρθρα

324.000

Κτίριο Link

820.000

Θέσεις στα κοινωνικά δίκτυα

267

Έλεγχοι